88-77-16-47 - 886-70-893

880 52 963

0912-179-21-57

0912-53-53-595

arte_graphic@yahoo.com

   09101792157

 

 

  ی ی

▪ ی ی

 

ǁ یی

ی ǁ یی

ی ǁ

ی ǁ 4 ی 20

ی ǁ ی

ی ǁ ǘ

ی ǁ ی ی

ی ǁ ی ǘ / CD / DVD

 

ǁ ǁی Ȑ

ی ǁ ǁی Ȑ

 

ǁ یی ی ی

▪ ی ǁ یی ی ی

 

ǁ ی

▪ ی ǁ ѐ / ǁ

ی ǁ ǘ

ی ǁ یی

ی ǁ ǘ ی

▪ ی ی ی

ی ی

 

ʘیی ǁ

ی ی ǁ

 

ǁ

ی ǁ یی

ی ǁ / ی

ی ǁ یی

ی ǁ ی ی

▪ ی ǁ ی 1401

▪ ی ǁ ی 1401(ی Ž ی ی)

ی 1401

ی یԐ

ی ی

 

ی

ی ی

ی

ای کارت ی ی

نمونه طرح های کارت تبریک ی

▪ ی ǁ ی 1401

 

ǁ ی ی

ی ی

ی ǁ ی ی یی

ی ǁ ی ی یی

 

ǁ PVC

 

ی ǁ ǁ Re-Transfer

ی ǁ ǁ ی

ی ǁ یی 500 ی

ی ǁ PVC

ی PVC

 

ǁ ی (ی )

ی یی

 

ی ی

ی ی ی

 

 

ǁ یی

 

7 ی 12 ی ی

ݘ : 88771647    88670893

ی :

09121792157

09125353595

:

09101792157

 arte_graphic@yahoo.com

  09101792157

 

        Design By: Arte Graphic Co.